31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آدیداس برای خرید سهام خود به 3.7 میلیارد دلار آمریکا کمک می کند

HERZOGENAURACH آلمان Adidasplans برای خرید تا 3 میلیارد یورو 3 میلیارد دلار سهام خود را از 11 ماه مه سال 2021 به همراه 1 میلیارد یورو در سال جاری اعلام کرد. شرکت ورزشی آلمانی که دارایی بالغ بر 35 میلیارد یورو دارد، گفت: قصد دارد تا اکثریت قریب به اتفاق سهام بازپرداخت را لغو کند و پول نقد خود را با پول نقد جاری خریده و انتظار می رود جریان نقدی قوی در سال های آینده پس از عملکرد قوی در سال 2016 سهام آدیداس در ماه های اخیر کاهش یافته است پس از نارضایتی در سه ماهه سوم تجارت با تخفیف رقیب نیکل