31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

آیا Spotify به مشکل حق امتیاز خود پاسخ داد؟

REUTERS در ماه گذشته ماه گذشته، شرکت Spotify اعلام کرده بود که رشد درآمد در حال افزایش است و این نشان می دهد که سرویس پخش موسیقی با توجه به صنعت موسیقی که تنش مرکزی در مدل کسب و کار خود را در اختیار دارد، Spotify در سال 2008 راه اندازی شد و در حال حاضر در بیش از 60 کشور، اما علامت سوال بزرگ در مورد مدل آن باقی می ماند که آیا می تواند به اندازه کافی مشترکین و درآمد دیگر برای پرداخت هزینه کوه هزینه royalty برای ضبط برچسب ها و هنرمندان ثبت نام توسط شرکت سوئد برای فهرست مستقیم به عنوان SPOT در نیویورک بورس بورس