31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اتحادیه اروپا "کالاهای تجاری" را به عنوان "ردیف Trump" فرو می برد

برزیل اتحادیه اروپا گفت که اروپا نمی خواهد در برابر سرقت های تجاری به عنوان یک ردیف با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد تامپف، بر سر تعرفه های بحث برانگیز فولاد و آلومینیوم غلبه کند. جیب از بروکسل پس از آنکه وزیر امور خارجه ایالات متحده در ردیف تجاری فزاینده ای قرار گرفت که تهدید به مالیات اتومبیل های آلمان را اتحادیه اروپا موانع را برای محصولات ایالات متحده نداشته است تهدید Trump که بخاطر اعلام تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم ناشی می شود، تهدید ترامپ بود، اگرچه اداره اولمرت نخست وزیر ایاالت متحده گفته است که استثنا را در نظر می گیرد و در حال حاضر مکزیک و کانادا را نجات داده است. اعلامیه