31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اپل، گوگل اعتبار علامت های تجاری شرکت را در نظر می گیرد

REUTERS اپل و الفبای وارز مارک های شرکت های سازمانی گوگل در نظرسنجی سالانه افتاد در حالی که آمازون کام وارز حفظ نقطه بالا برای سومین سال متوالی و کارخانه برق Telsa وار بالا بعد از ارسال رودسر سرخ به فضا سازنده آی فون اپل کاهش یافته است به 29 از آن رتبه قبلی موقعیت شماره 5 و گوگل از 8 تا 28 کاهش یافته است. اپل رتبه دوم را تا سال 2016 رتبه دوم قرار داده است. بر اساس نظرسنجی سالانه Harris Poll Estimate Quotient، نظرسنجی انجام شده از سال 1999، 25 هزار و 800 بزرگسال آمریکایی از 11 تا 12 ژانویه مورد بررسی قرار گرفت. بر روی شهرت m