31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سیاست های تجاری Trump از شغل و رفاه مضر است: وزیر وزیر

بریجیت زیپریز، وزیر اقتصاد آلمان، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم، برلین، ایالات متحده، به قیمت روز افزون خواهد بود و افزود که اروپا و دیگر معامله گران آزاد نباید خودشان را تقسیم کنند. و 10 درصد از آلومینیوم برای 15 روز مجبور به زور است. وی همچنین کانادا و مکزیک را معاف کرد و امکان حذف طرفین دیگر را صادر کرد. خط مشی های کوتاه مدت، نظم جهانی اقتصاد جهانی را به خطر می اندازد. زایپریس در بیانیه ای از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفت: نمیخواهی