31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فولکس واگن 25 میلیارد دلار در سفارشات باتری در خودروهای الکتریکی اختصاص داده است

شركت BERLIN Volkswagenhas شركتهایی را برای عرضه سلولهای باتری و فن آوری مربوطه به ارزش حدود 20 میلیارد یورو 25 میلیارد دلار برای برنامه توسعه خودروهای الکتریکی خود اضافه كرده است كه فشار بیشتری بر پیشگیرانه تسلا آمریكا تا رسیدن به انتشار گاز دیجیاتی خود دو سال و نیم سال پیش منتشر شد. فولکس واگن VW در روز سه شنبه اعلام کرد تکنولوژی باتری را تضمین کرده است اما تقلب باعث تغییر استراتژیک شده است، در حالیکه پیشرفت در باتری ها و مبارزه جهانی علیه آلودگی باعث افزایش فشار بر تولید کنندگان خودرو می شود.