31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وال استریت در Netflix تا به حال هیچ وقت پشت سر نگذاشته است

REUTERS Netflix Inc در سال 2018 با رشدی صعودی به میزان 65 درصد، تحلیلگران وال استریت در اوایل این هفته به اندازه 60 دلار آمریکا پشت سر منحنی سهام بودند. بیشترین میزان خرید این سهام است. سهام ویدئوی آنلاین آنلاین به طور متوسط ??بیش از میانگین تحلیلگران هدف 12 ماهه برای بسیاری از این سال و شکاف بین قیمت واقعی سهم و هدف متوسط ??دو ساله در اوایل این هفته به عنوان گرافیک زیر نشان می دهد GRAPHIC Binge خرید HTTP reut RS 2FpQrI4 گرافیک Netflix جهش گذشته وال استریت HTTP reut RS 2FncVK5 سهامی که Netflix به سهامداران فن آوری های دیگر می دهد مانند HAV است