1 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

UBS می بیند که "کسب و کار به عنوان طبیعی است" به عنوان آن را متوقف Hong Kong تعلیق

هنگ کنگ UBShas به کارکنان گفته است که پس از اینکه بانک سوئیس در روز جمعه اعلام کرد، پس از تعطیلی 18 ماهه در هنگ کنگ از ارائه پیشنهادهای عمومی اولویت های IPOs می پردازد. یادداشت داخلی توسط آندریا اورکل و دیوید چین سران جهانی و آسیا اقیانوس آرام از بانک سرمایه گذاری UBS به ترتیب توسط Reuters دیده می شود و این بانک به کارکنان گفته است که تا زمانی که تقاضای تجدید نظر شنیده شود ما به عنوان عادی کار می کنیم و هنوز هم می تواند به حمایت از IPOs ها UBS بفرمایید که تعلیق توسط SFC کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار SFC انتشار گزارش سالانه